Jak wykonuje się przewierty pod drogami?

Prowadzenie instalacji podziemnych w terenie, w którym znajduje się wiele obiektów budowlanych, a zwłaszcza rozbudowana infrastruktura drogowa, może okazać się drogie i kłopotliwe, ze względu na konieczność ich czasowego demontażu w związku z niezbędnymi wykopami. Sposobem na przyspieszenie prac i obniżenie ich kosztów będzie zastosowanie technologii bezwykopowej. Chętnie wykorzystywaną technologią jest wykonanie przewiertów pod drogami. Sprawdźmy, w jaki sposób przebiega ten proces.

Droga po wierceniu

Dlaczego warto korzystać z technologii przewiertów?

Prowadzenie wykopów przecinających drogi lub ulice wiąże się z czasowym zamknięciem lub ograniczeniem ruchu, a często także z wymagającą dużych nakładów budową objazdów. Miejscowy demontaż nawierzchni i ingerencja w strukturę drogi oznacza także znaczne obniżenie jej trwałości oraz łączy ze zwiększonym ryzykiem występowania w przyszłości różnego rodzaju uszkodzeń wskutek różnic w zagęszczeniu podłoża czy pękania połączeń między starą a nowo ułożoną nawierzchnią. Alternatywą pozwalającą uniknąć negatywnych skutków takiej procedury jest wykonanie przewiertu pod drogą.

Na czym polega wykonanie przewiertu pod drogą?

Przewierty pod drogami są wykonywane przy użyciu wiertnic, drążących w podłożu poziomy otwór, w który może być wprowadzona rura osłonowa, służąca do przeprowadzenia planowanej infrastruktury na odcinku biegnącym pod jezdnią, torowiskiem czy chodnikiem. Początkowym etapem jest wykonanie przewiertu pilotażowego, który wyznacza przebieg otworu za sprawą precyzyjnych urządzeń pomiarowych oraz dokładnego sterowania położeniem głowicy wiercącej. Kolejną czynnością jest poszerzenie przygotowanego przewiertu do wymaganej średnicy wiążące się z wyprowadzaniem z niego urobku przy użyciu płuczki wiertniczej. W zależności od planowanej średnicy proces ten może być powtarzany nawet kilkukrotnie. Powstały przewiert może zostać dodatkowo ustabilizowany, w zależności od panujących warunków geologicznych. Ostatnim zadaniem jest przeciągnięcie przez powstały otwór rur osłonowych.