Blog

przewierty sterowane

Dlaczego przewierty sterowane są lepsze od tradycyjnych?

Większość infrastruktury przesyłowej, na którą składają się m.in. linie elektroenergetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, gazociągi czy rozmaite rurociągi przemysłowe jest układana pod powierzchnią gruntu, co pozwala na ich łatwiejsze zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi oraz nie blokuje innych sposobów wykorzystania przestrzeni. Tradycyjne technologie prowadzenia rurociągów i kabli oznaczają jednak poważną ingerencję w znajdujące się na ich trasie tereny. Alternatywą dla prac ziemnych może być technologia przewiertów sterowanych. Przekonajmy się, dlaczego warto się na nie zdecydować i sprawdźmy, na czym polegają.

Czytaj więcej

przewierty

Na jakim gruncie można wykonać przewierty sterowane?

Budowa infrastruktury przesyłowej wszelkiego rodzaju wymaga z reguły umieszczania rurociągów lub kabli w gruncie. Klasyczna technologia wykopów, która jest w tym celu stosowana najczęściej, nie będzie jednak sprawdzała się w każdych warunkach terenowych np. z uwagi na charakterystykę podłoża, utrudniony dostęp, kolizję z ciekami wodnymi, czy wreszcie zabudowę powierzchni. Rozwiązaniem może być w takim przypadku skorzystanie z przewiertów sterowanych HDD (Horizontal Directional Drilling). Przekonajmy się, na czym polega i zobaczmy, w jakich gruntach będzie ona użyteczna.

Czytaj więcej

Koparka kopie na budowie

Po co stosuje się komory przewiertowe i odbiorcze?

Technologie bezwykopowe pozwalają na szybką i ekonomiczną budowę potrzebnej infrastruktury, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, a także wszelkiego rodzaju drenaży i przepustów. Będą się one sprawdzały m.in. w przypadku konieczności poprowadzenia przewiertu pod przeszkodami terenowymi np. ciekami wodnymi, jak i drogami czy liniami kolejowymi, jak również w terenie silnie zurbanizowanym. Prace związane z realizacją takich zadań wymagają jednak użycia odpowiedniej technologii, w tym nierzadko wykonania komór przewiertowych i odbiorczych.

Czytaj więcej

przewierty

Do jakich budów najczęściej stosuje się horyzontalne przewierty sterowane?

Rozwój technologii wykorzystywanych w budownictwie pozwala na osiąganie tych samych lub lepszych pod względem jakości rezultatów przy zastosowaniu rozwiązań, które okazują się mniej energochłonne i pracochłonne oraz tańsze. Z reguły wymagają jednak specjalistycznej wiedzy oraz użycia nowoczesnych i często drogich maszyn. Dobrym przykładem mogą tu być horyzontalne przewierty sterowane, które stanowią znakomitą alternatywę dla tradycyjnych wykopów. Przekonajmy się, na czym polegają i sprawdźmy, gdzie używa się ich najczęściej.

Czytaj więcej

koparka

Na co trzeba zwracać uwagę przed wykonaniem przecisków horyzontalnych?

Budowa infrastruktury podziemnej wymaga umieszczania różnych elementów sieci przesyłowej pod warstwą podłoża. W terenie niezabudowanym najszybszą i często najtańszą metodą będzie wykonanie potrzebnego wykopu i tradycyjne zainstalowanie potrzebnych rur lub kabli. Tam, gdzie istnieje już gęsta zabudowa lub powierzchnia pokryta jest utwardzoną nawierzchnią, lepsze okażą się metody bezwykopowe, w tym skorzystanie z przecisku horyzontalnego. Przekonajmy się, na czym polega ta technologia i zobaczmy, z czym wiąże się jej używanie.

Czytaj więcej

przewierty horyzontalne

Czym są horyzontalne przewierty?

Budowa infrastruktury wiąże się z prowadzonymi na szeroką skalę pracami ziemnymi oraz przygotowaniem wielu wykopów. Na terenach silnie zurbanizowanych lub tam, gdzie na drodze planowanej instalacji znajdują się drogi lub torowiska, a także występują przeszkody terenowe, znacznym ułatwieniem jest zastosowanie technologii przewiertów horyzontalnych. Przyjrzyjmy się bliżej ich charakterystyce i sprawdźmy, co można dzięki nim zyskać.

Czytaj więcej

droga

Jak wykonuje się przewierty pod drogami?

Prowadzenie instalacji podziemnych w terenie, w którym znajduje się wiele obiektów budowlanych, a zwłaszcza rozbudowana infrastruktura drogowa, może okazać się drogie i kłopotliwe, ze względu na konieczność ich czasowego demontażu w związku z niezbędnymi wykopami. Sposobem na przyspieszenie prac i obniżenie ich kosztów będzie zastosowanie technologii bezwykopowej. Chętnie wykorzystywaną technologią jest wykonanie przewiertów pod drogami. Sprawdźmy, w jaki sposób przebiega ten proces.

Czytaj więcej