Blog

przewierty sterowane

W jaki sposób sterowane przewierty wpływają na ekologię?

Wykonywanie wielu elementów infrastruktury przesyłowej wiąże się z koniecznością przeprowadzania klasycznych wykopów. Rozwiązanie takie jest jednak niezbyt efektywne, jeżeli prace mają być prowadzone w terenie silnie zurbanizowanym, ponieważ okażą się kłopotliwe i niezwykle kosztowne. Podobnie rzecz ma się w sytuacji, gdy na trasie planowanych wykopów znajdują się przeszkody naturalne – np. cieki albo zbiorniki wodne. Doskonałą alternatywą będą wówczas przewierty sterowane, które dodatkowo wywierają znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

przewierty sterowane

Dlaczego przewierty sterowane są lepsze od tradycyjnych?

Większość infrastruktury przesyłowej, na którą składają się m.in. linie elektroenergetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, gazociągi czy rozmaite rurociągi przemysłowe jest układana pod powierzchnią gruntu, co pozwala na ich łatwiejsze zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi oraz nie blokuje innych sposobów wykorzystania przestrzeni. Tradycyjne technologie prowadzenia rurociągów i kabli oznaczają jednak poważną ingerencję w znajdujące się na ich trasie tereny. Alternatywą dla prac ziemnych może być technologia przewiertów sterowanych. Przekonajmy się, dlaczego warto się na nie zdecydować i sprawdźmy, na czym polegają.

Czytaj więcej

przewierty

Na jakim gruncie można wykonać przewierty sterowane?

Budowa infrastruktury przesyłowej wszelkiego rodzaju wymaga z reguły umieszczania rurociągów lub kabli w gruncie. Klasyczna technologia wykopów, która jest w tym celu stosowana najczęściej, nie będzie jednak sprawdzała się w każdych warunkach terenowych np. z uwagi na charakterystykę podłoża, utrudniony dostęp, kolizję z ciekami wodnymi, czy wreszcie zabudowę powierzchni. Rozwiązaniem może być w takim przypadku skorzystanie z przewiertów sterowanych HDD (Horizontal Directional Drilling). Przekonajmy się, na czym polega i zobaczmy, w jakich gruntach będzie ona użyteczna.

Czytaj więcej

Koparka kopie na budowie

Po co stosuje się komory przewiertowe i odbiorcze?

Technologie bezwykopowe pozwalają na szybką i ekonomiczną budowę potrzebnej infrastruktury, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, a także wszelkiego rodzaju drenaży i przepustów. Będą się one sprawdzały m.in. w przypadku konieczności poprowadzenia przewiertu pod przeszkodami terenowymi np. ciekami wodnymi, jak i drogami czy liniami kolejowymi, jak również w terenie silnie zurbanizowanym. Prace związane z realizacją takich zadań wymagają jednak użycia odpowiedniej technologii, w tym nierzadko wykonania komór przewiertowych i odbiorczych.

Czytaj więcej

przewierty

Do jakich budów najczęściej stosuje się horyzontalne przewierty sterowane?

Rozwój technologii wykorzystywanych w budownictwie pozwala na osiąganie tych samych lub lepszych pod względem jakości rezultatów przy zastosowaniu rozwiązań, które okazują się mniej energochłonne i pracochłonne oraz tańsze. Z reguły wymagają jednak specjalistycznej wiedzy oraz użycia nowoczesnych i często drogich maszyn. Dobrym przykładem mogą tu być horyzontalne przewierty sterowane, które stanowią znakomitą alternatywę dla tradycyjnych wykopów. Przekonajmy się, na czym polegają i sprawdźmy, gdzie używa się ich najczęściej.

Czytaj więcej

koparka

Na co trzeba zwracać uwagę przed wykonaniem przecisków horyzontalnych?

Budowa infrastruktury podziemnej wymaga umieszczania różnych elementów sieci przesyłowej pod warstwą podłoża. W terenie niezabudowanym najszybszą i często najtańszą metodą będzie wykonanie potrzebnego wykopu i tradycyjne zainstalowanie potrzebnych rur lub kabli. Tam, gdzie istnieje już gęsta zabudowa lub powierzchnia pokryta jest utwardzoną nawierzchnią, lepsze okażą się metody bezwykopowe, w tym skorzystanie z przecisku horyzontalnego. Przekonajmy się, na czym polega ta technologia i zobaczmy, z czym wiąże się jej używanie.

Czytaj więcej

przewierty horyzontalne

Czym są horyzontalne przewierty?

Budowa infrastruktury wiąże się z prowadzonymi na szeroką skalę pracami ziemnymi oraz przygotowaniem wielu wykopów. Na terenach silnie zurbanizowanych lub tam, gdzie na drodze planowanej instalacji znajdują się drogi lub torowiska, a także występują przeszkody terenowe, znacznym ułatwieniem jest zastosowanie technologii przewiertów horyzontalnych. Przyjrzyjmy się bliżej ich charakterystyce i sprawdźmy, co można dzięki nim zyskać.

Czytaj więcej

droga

Jak wykonuje się przewierty pod drogami?

Prowadzenie instalacji podziemnych w terenie, w którym znajduje się wiele obiektów budowlanych, a zwłaszcza rozbudowana infrastruktura drogowa, może okazać się drogie i kłopotliwe, ze względu na konieczność ich czasowego demontażu w związku z niezbędnymi wykopami. Sposobem na przyspieszenie prac i obniżenie ich kosztów będzie zastosowanie technologii bezwykopowej. Chętnie wykorzystywaną technologią jest wykonanie przewiertów pod drogami. Sprawdźmy, w jaki sposób przebiega ten proces.

Czytaj więcej