Blog

przewierty horyzontalne

Czym są horyzontalne przewierty?

Budowa infrastruktury wiąże się z prowadzonymi na szeroką skalę pracami ziemnymi oraz przygotowaniem wielu wykopów. Na terenach silnie zurbanizowanych lub tam, gdzie na drodze planowanej instalacji znajdują się drogi lub torowiska, a także występują przeszkody terenowe, znacznym ułatwieniem jest zastosowanie technologii przewiertów horyzontalnych. Przyjrzyjmy się bliżej ich charakterystyce i sprawdźmy, co można dzięki nim zyskać.

Czytaj więcej

droga

Jak wykonuje się przewierty pod drogami?

Prowadzenie instalacji podziemnych w terenie, w którym znajduje się wiele obiektów budowlanych, a zwłaszcza rozbudowana infrastruktura drogowa, może okazać się drogie i kłopotliwe, ze względu na konieczność ich czasowego demontażu w związku z niezbędnymi wykopami. Sposobem na przyspieszenie prac i obniżenie ich kosztów będzie zastosowanie technologii bezwykopowej. Chętnie wykorzystywaną technologią jest wykonanie przewiertów pod drogami. Sprawdźmy, w jaki sposób przebiega ten proces.

Czytaj więcej