Czym są horyzontalne przewierty?

Budowa infrastruktury wiąże się z prowadzonymi na szeroką skalę pracami ziemnymi oraz przygotowaniem wielu wykopów. Na terenach silnie zurbanizowanych lub tam, gdzie na drodze planowanej instalacji znajdują się drogi lub torowiska, a także występują przeszkody terenowe, znacznym ułatwieniem jest zastosowanie technologii przewiertów horyzontalnych. Przyjrzyjmy się bliżej ich charakterystyce i sprawdźmy, co można dzięki nim zyskać.

Wielkie wietrło

Dlaczego stosowanie przewiertów horyzontalnych jest niezbędne

Wykonanie odpowiedniej infrastruktury przeznaczonej do budowy sieci przesyłowej transportującej wodę, gaz czy inne substancje potrzebne w działalności przemysłowej, a także rozbudowa światłowodów, struktury teleinformatycznej lub instalacji energetycznych w przypadku korzystania z tradycyjnych technologii wymaga wykonywania rozbudowanych wykopów, co znacznie podnosi koszty i wpływa na wydłużenie czasu realizacji inwestycji tego rodzaju. Szczególnych problemów przysparza prowadzenie prac w miejscach, gdzie trasa układanej instalacji koliduje z lokalizacją wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych czy istniejącymi przeszkodami naturalnymi od rzek i strumieni po tereny podmokłe lub pagórki i wzniesienia. Sposobem na minimalizację koniecznych ingerencji w otoczenie, zmniejszenie kosztów i przyspieszenie realizacji jest zastosowanie techniki horyzontalnych przewiertów kierunkowych HDD (Horizontal Directional Drilling).

W jaki sposób prowadzi się przewierty kierunkowe?

Przewierty kierunkowe polegają na wykonaniu otworu, w którym zostanie umieszczona planowana instalacja bez konieczności prowadzenia wykopów. Przy zastosowaniu specjalnej wiertnicy w podłożu zagłębiany jest świder, którego trajektoria może być ściśle kontrolowana za pomocą odpowiednich czujników oraz w razie czego korygowana dzięki tzw. płetwie nawigacyjnej. Prace są prowadzone etapami. Po przewiercie pilotażowym powstały otwór jest rozwiercany, urobek wypłukiwany, a grunt stabilizowany. Po uzyskaniu właściwej średnicy do przewiertu jest wprowadzana rura osłonowa, którą przemieszcza się od wylotu w stronę wiertnicy.