W jaki sposób sterowane przewierty wpływają na ekologię?

Wykonywanie wielu elementów infrastruktury przesyłowej wiąże się z koniecznością przeprowadzania klasycznych wykopów. Rozwiązanie takie jest jednak niezbyt efektywne, jeżeli prace mają być prowadzone w terenie silnie zurbanizowanym, ponieważ okażą się kłopotliwe i niezwykle kosztowne. Podobnie rzecz ma się w sytuacji, gdy na trasie planowanych wykopów znajdują się przeszkody naturalne – np. cieki albo zbiorniki wodne. Doskonałą alternatywą będą wówczas przewierty sterowane, które dodatkowo wywierają znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Jak wyglądają wykopy, a jak prowadzenie przewiertów?przewierty

Wykopy to prace, które wymagają wydobycia i czasowego przemieszczenia dużych mas ziemi. Ich prowadzenie oznacza więc częściową degradację środowiska, ponieważ przygotowanie terenu może się wiązać z wycinką roślinności, realizacja robót zagraża korzeniom, a ponadto powoduje przynajmniej czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych. Naruszenie gruntu oznacza też zmianę jego struktury, a także skutkuje zniszczeniem wielu zasiedlających jego górną warstwę owadów i mikroorganizmów. Większości tych problemów można uniknąć, decydując się na realizację przewiertu, gdyż oddziaływanie pracującej głowicy ogranicza się do wąskiego wycinka terenu, a kontakt ze strefą biologicznie czynną zachodzi jedynie w okolicach otworu startowego i wylotu.

Co przemawia za wyborem przewiertów?

Przewierty sterowane okazują się bardziej ekologiczne niż prowadzenie wkopów, ponieważ w mniejszym stopniu oddziałują na bezpośrednie otoczenie w miejscu realizacji inwestycji. Warto jednak pamiętać, że w większości przypadków są one również o wiele prostsze i szybsze, a ponadto – co niezmiernie istotne dla niemal wszystkich inwestorów – również sporo tańsze. Z uwagi na swoją specyfikę są one zalecane tam, gdzie kwestie ochrony środowiska okazują się szczególnie ważne, m.in. w pobliżu obszarów cennych przyrodniczo.