Dlaczego przewierty sterowane są lepsze od tradycyjnych?

Większość infrastruktury przesyłowej, na którą składają się m.in. linie elektroenergetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, gazociągi czy rozmaite rurociągi przemysłowe jest układana pod powierzchnią gruntu, co pozwala na ich łatwiejsze zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi oraz nie blokuje innych sposobów wykorzystania przestrzeni. Tradycyjne technologie prowadzenia rurociągów i kabli oznaczają jednak poważną ingerencję w znajdujące się na ich trasie tereny. Alternatywą dla prac ziemnych może być technologia przewiertów sterowanych. Przekonajmy się, dlaczego warto się na nie zdecydować i sprawdźmy, na czym polegają.

przewierty sterowane

Co przemawia za korzystaniem z przewiertów sterowanych?

Tradycyjne technologie układania wszelkiego rodzaju rur i kabli wiążą się z prowadzeniem robót ziemnych i przygotowywaniem wykopów. Oznacza to wysokie koszty oraz jest dość kłopotliwe organizacyjnie. Nierzadko pociąga za sobą również nieodwracalne straty i zniszczenia w środowisku naturalnym. Problemy podczas prac stwarza zarówno gęsta zabudowa na terenach silnie zurbanizowanych, jak i istniejąca sieć dróg. Przeszkodą mogą być naturalne lub sztuczne przeszkody terenowe, w tym cieki i zbiorniki wodne, a także istniejąca infrastruktura – szlaki kolejowe, wiadukty bądź nasypy. Skalę trudności zwiększa też ukształtowanie terenu, a więc istniejące pagórki, doliny rzeczne i miejsca podmokłe.

Na czym polegają przewierty sterowane?

Wykonanie przewiertu sterowanego oznacza wprowadzenie w podłoże głowicy wiercącej, która przemieszcza się po określonej wcześniej trajektorii. Po uzyskaniu otworu pilotażowego jest on stopniowo rozwiercany i zabezpieczany rurą osłonową, a do wnętrza wprowadzane są elementy rurociągu lub kable. Przewierty sterowane okazują się technologią szybszą, tańszą oraz pozwalającą na prowadzenie infrastruktury bez ograniczeń wynikających ze sposobu użytkowania danego terenu.