Na jakim gruncie można wykonać przewierty sterowane?

Budowa infrastruktury przesyłowej wszelkiego rodzaju wymaga z reguły umieszczania rurociągów lub kabli w gruncie. Klasyczna technologia wykopów, która jest w tym celu stosowana najczęściej, nie będzie jednak sprawdzała się w każdych warunkach terenowych np. z uwagi na charakterystykę podłoża, utrudniony dostęp, kolizję z ciekami wodnymi, czy wreszcie zabudowę powierzchni. Rozwiązaniem może być w takim przypadku skorzystanie z przewiertów sterowanych HDD (Horizontal Directional Drilling). Przekonajmy się, na czym polega i zobaczmy, w jakich gruntach będzie ona użyteczna.

Czym są przewierty sterowane?przewierty

Przewierty sterowane to technologia, która pozwala na wykorzystanie technik bezwykopowych połączonych ze stosowaniem wierceń kierunkowych znanych m.in. z górnictwa naftowego. Jest ona używana, gdy w grę wchodzi ułożenie kabli lub przewodów ciśnieniowych i polega na wykonaniu otworu pilotowego oraz jego późniejszym rozwierceniu do odpowiedniej średnicy, a następnie wprowadzeniu w otwór rury osłonowej albo samego kabla. Zaletą tej metody jest brak konieczności przygotowywania otworów startowych niezbędnych np. przy przeciskaniu. Metodą tą można uzyskać znaczne maksymalne średnice i długości przewiertu.

Gdzie można wykonywać sterowane przewierty kierunkowe?

Sterowane przewierty kierunkowe mogą być stosowane w różnych warunkach terenowych, w tym pod rzekami czy przeszkodami inżynierskimi np. tunelami lub rurociągami i przy rozmaitych podłożach. W tym zakresie nie istnieją niemal żadne ograniczenia, przed rozpoczęciem prac konieczne się jednak dokładne badania geologiczne, które pozwolą na ustalenie szczegółów technicznych robót m.in. określenie rodzaju głowic rozwiercających, które muszą być dobierane do typu gruntu, a także używanej płuczki oraz samej wiertnicy.