Po co stosuje się komory przewiertowe i odbiorcze?

Technologie bezwykopowe pozwalają na szybką i ekonomiczną budowę potrzebnej infrastruktury, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, a także wszelkiego rodzaju drenaży i przepustów. Będą się one sprawdzały m.in. w przypadku konieczności poprowadzenia przewiertu pod przeszkodami terenowymi np. ciekami wodnymi, jak i drogami czy liniami kolejowymi, jak również w terenie silnie zurbanizowanym. Prace związane z realizacją takich zadań wymagają jednak użycia odpowiedniej technologii, w tym nierzadko wykonania komór przewiertowych i odbiorczych.

Jakie istnieją technologie bezwykopowe?koparka kopie na budowie

Technologie bezwykopowe obejmują kilka technik realizacji prac, a wśród nich znajdują się zarówno techniki zapewniające sterowanie, jak i takie, gdzie nie jest to możliwe. W pierwszej grupie, jeśli chodzi o małe średnice, znajdą się sterowane przewierty hydrauliczne, przewierty sterowane oraz przeciski dwufazowe, a w przypadku dużych średnic mikrotunelowanie, stosowanie tarcz i przewierty wieloetapowe. W drugiej są natomiast wciąganie rury za głowicą dynamiczną, wbijanie rury zamkniętej czołowo oraz metoda przeciągania-wciskania przy małych średnicach, jak również metoda przeciskowa, wbijanie rur otwartych od czoła i przewierty mechaniczne, gdy średnica jest duża. Używanie sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac bezwykopowych oznacza jednak konieczność właściwego przygotowania miejsca realizacji zadania przez wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej.

Charakterystyka komór przewiertowych i odbiorczych

Komora przewiertowa i odbiorcza to wykopy lub studnie wykonane w miejscu rozpoczęcia przewiertu oraz jego zakończenia, służące do ustawienia używanego urządzenia, a także zgromadzenia niezbędnego osprzętu np. przeciskanych rur osłonowych, czy żerdzi pozwalających na przemieszczanie pracującej głowicy. Mogą one powstawać jako okrągłe studnie, a także wykopy prostokątne, zabezpieczane ściankami szczelnymi, płytami betonowymi lub innym szalunkiem dopasowanym do głębokości i warunków geologicznych. Ważne jednak, by ściany komory były w stanie przenosić obciążenia występujące podczas pracy wiertnicy.